Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.

Informácie o NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.

 

viac

 

Národný projekt Prax pre mladých

Informácie o NP Prax pre mladých.

 

viac

 

Národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Informácie o NP Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 

viac

 

Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie

Informácie o NP Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie

 

viac

 

Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Informácie o NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

 

viac

 

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo

Informácie o NP Bezplatné dlhové poradenstvo

 

viac

 

Národný projekt Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ

Informácie o NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ

 

viac

 

Národný projekt Prvá pomoc II

Informácie o NP Prvá pomoc II

 

viac

 

Národný projekt Chyť sa svojej šance

Informácie o NP Chyť sa svojej šance

 

viac

 

Národný projekt Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie

Informácie o NP Mimoriadne odmeny.

 

viac

 

Národný projekt Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Informácie o NP Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

 

viac

 

Národný projekt Spoločne hľadáme prácu II.

Informácie o NP Spoločne hľadáme prácu II.

 

viac

 

Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie o NP IPV SP.

 

viac

 

Národný projekt Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

Informácie o NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2015
Dátum aktualizácie: 16.08.2016

Tlačiť