Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                         

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk  

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


 

Národný projekt Prvá pomoc III.

Informácie o NP Prvá pomoc III.

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Informácie o NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

 

viac

 

NP Podpora výkonu opatrní SPODaSK pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné

Informácie o NP Podpora výkonu opatrní SPODaSK pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné. 

 

viac

 

Národný projekt Podpora integračných podnikov 2

Informácie o NP Podpora integračných podnikov 2.

 

viac

 

Národný projekt Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom

Informácie o NP Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným postihnutím v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 

 

viac

 

Národný projekt Podpora pracovnej integrácie

Informácie o NP Podpora pracovnej integrácie.

 

viac

 

Národný projekt Pomáhame odídencom - poradenstvo

Informácie o NP Pomáhame odídencom - poradenstvo.

 

viac

 

Národný projekt Pomáhame odídencom

Informácie o NP Pomáhame odídencom.

 

viac

 

Národný projekt Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

Informácie o NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

 

viac

 

Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.

Informácie o NP Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.

 

viac

 

Národný projekt Prax pre mladých

Informácie o NP Prax pre mladých.

 

viac

 

Národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Informácie o NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Informácie o NP Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 

viac

 

Národný projekt Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie

Informácie o NP Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie

 

viac

 

Národný projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Informácie o NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2015
Dátum aktualizácie: 11.05.2023

Tlačiť