Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Národné projekty v programovom období 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore

z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

 

  

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Národný projekt Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

Informácie o NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách.

 

viac

 

Národný projekt Prvá pomoc

Informácie o NP Prvá pomoc.

 

viac

 

Národný projekt Efektívnymi službami k občanovi 2

Informácie o NP ESKO 2.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnanosti

Informácie o NP Podpora zamestnanosti.

 

viac

 

Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka

Informácie o NP Investičná pomoc pre sociálne podniky.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4

Informácie o NP Podpora ZP - 4.

 

viac

 

Národný projekt Cesta na trh práce 3

Informácie o NP Cesta na TP 3.

 

viac

 

Národný projekt Podpora integračných podnikov

Informácie o NP Podpora IP.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2

Informácie o NP Vzdelávanie UoZ-2.

 

viac

 

Národný projekt Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie - 2

Informácie o NP Vzdelávanie MUoZ - 2.

 

viac

 

Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života

Informácie o NP Zosúladenie rodinného a pracovného života.

 

viac

 

Národný projekt Praxou k zamestnaniu 2

Informácie o NP Praxou k zamestnaniu 2.

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Informácie o NP DEI NS III.

 

viac

 

Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4

Informácie o NP PZ VAOTP-4.

 

viac

 

Národný projekt Reštart pre mladých UoZ 2

Informácie o NP Reštart pre mladých UoZ 2.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 14.08.2015
Dátum aktualizácie: 16.08.2016

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac