Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Národné projekty v programovom období 2004-2006

logo_ESF

V rámci programového obdobia 2004 – 2006 boli finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu čerpané prostredníctvom programových dokumentov JPD NUTS II a SOP ĽZ.

 


 

Jednotný programový dokument NUTS II – BRATISLAVA CIEĽ 3

 

viac

 

Sektorový operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE

 

viac

 

Úspešne realizované projekty 2004-2006

 

viac

 

Národný projekt I

Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu práce

 

 

viac

 

Národný projekt II

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 

 

viac

 

Národný projekt III

Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce

 

 

viac

 

Národný projekt IIIa

Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax

 

 

viac

 

Národný projekt V

Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi

 

 

viac

 

Národný projekt VII

Zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb

 

 

viac

 

Národný projekt VIIA

Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb

 

 

viac

 

Národný projekt VIIB

Zefektívnenie, modernizácia  a zvyšovanie rozsahu odborných poradenských  služieb

 

 

viac

 

Národný projekt VIII

Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb

 

 

viac

 

Národný projekt IX

Absolventská prax

 

 

viac

 

Národný projekt XI

Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností

 

 

viac

 

Národný projekt XII

Modernizácia služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 17.07.2009
Dátum aktualizácie: 29.12.2015

Tlačiť