Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
infolinka Úverová pomoc infolinka 2 036/2440 194
infolinka Úverová pomoc - infolinka 036/2440 528

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halúzová Andrea Mgr. 404 4 036/2440 310 andrea.haluzova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
Recepcia služieb zamestnanosti Klientská zóna prízemie 036/2440 320
referent OSP / recepcia zamestnanost Mgr. Pacherová Zuzana 403 4 036/2440311 zuzana.pacherova@upsvr.gov.sk
S.Tekov, H.Seč, Tlmače O-Z,Ž, Jabloňovce, Levice - F, L, Ľ Kondrčíková Zuzana Bc. 422 4 036/2440 456 zuzana.kondrcikova@upsvr.gov.sk
Recepcia sociálnych služieb prízemie 036/2440 528
agent VPM, cudzinci Kubincová Miroslava, Ing. 402 4 036/2440328 miroslava.kubincova@upsvr.gov.sk
Žemberovce, Iňa, Lula, Levice - H Zoller Viktória 410 4 036/2440321 viktoria.zoller@upsvr.gov.sk
Čajkov, Žemliare, Santovka, Bory, Levice - Ba, O Labudová Tatiana, Mgr. 410 4 036/2440321 tatiana.tesakova@upsvr.gov.sk
N.Tekov, P.Vozokany, Vyšné n/Hr., Tlmače J-N, Ň, Levice I, Ka-Ke Szabó Dušan 421 4 036/2440323 dusan.szabo@upsvr.gov.sk
T.Hrádok, Pukanec A-Ch, Levice - E,P Mgr. Trnková Ľudmila 411 4 036/2440517 ludmila.trnkova@upsvr.gov.sk
M.Ludany,Devičany,Brhlovce,Levice - V,W Ing. Guthiová Tímea 412 4 036/2440304 timea.guthiova@upsvr.gov.sk
Ondrejovce, Drženice, Uhliská, H.Pial, Levice - Š Garajová Martina Bc. 414 4 036/2440331 martina.garajova@upsvr.gov.sk
Kozárovce, D.Pial, Bajka, Jesenské, Tlmače - A-I, Levice Ki-Ko, R, U Ihászová Miriam Mgr. 414 4 036/2440331 miriam.ihaszova@upsvr.gov.sk
H. Trsťany, Kalná n./Hr. - A-L, Levice Be-By, Kr-Ky Hauliková Katarína Ing. 424 4 036/2440516 katarina.haulikova@upsvr.gov.sk
H.Kosihy, Pečenice, Tehla, V.Kozmálovce, Levice A,Á,Ch,D,Ď,T,Ť Szillerová Oľga Ing. 424 4 036/2440516 olga.szillerova@upsvr.gov.sk
agent VPM, infokarty Pavlovičová Mária Ing. 402 4 036/2440328 maria.pavlovicova@upsvr.gov.sk
M.Kozmálove, H.Kľačany,Kalná n./Hr. - M-Ž, Bohunice, Levice - S Bálintová Mária Bc. 425 4 036/2440315 maria.balintova@upsvr.gov.sk
Bátovce, N. Dedina, Jur n/Hr., Levice - J Adámiková Erika, Bc. 425 4. 036/2440 315 erika.adamikova@upsvr.gov.sk
St. Hrádok, Pukanec I-O, Lok, Levice - M Podseníková Jana Ing. 412 4 036/2440304 jana.podsenikova@upsvr.gov.sk
Agent VPM, cudzinci Pastier Jozef Bc. 408 4 036/2440324 jozef.pastier@upsvr.gov.sk
Agent VPM, infokarty Ľuboš Kasan Ing. 409 4 036/2440220, 0902/968817 lubos.kasan@upsvr.gov.sk
Rybník, D.Seč, Pukanec P-Ž, Levice C,Č,G Bc. Kováčová Iveta 411 4 036/2440410 iveta.pastierova@upsvr.gov.sk
Beša, Domadice, V.Ďúr, Podlužany, Krškany, Levice - N,Ň,Z,Ž Vyskočilová Mariana Ing. 422 4 036/2440456 mariana.vyskocilova@upsvr.gov.sk
HP, PPZO so ZP Ižoldová Milota Ing. 406 4 036/2440332 milota.izoldova@upsvr.gov.sk
EURES Mgr. Hudáková Denisa 407 4 036/2440303 denisa.hudakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
Šalov, T.Lužany - N-Z, V. Ludince - A-J, Želiezovce - C,Č,Cs,G,Gy,K,M,O,R,U,V,W Medo Alica 104 036/2442 315 alica.medo@upsvr.gov.sk
referent OSP Fábiková Viktória, Ing. 104 prízemie 036/2442315 viktoria.fabikova@upsvr.gov.sk
Farná, Hronovce, Želiezovce - B,T, T. Lužany - A-J Lacková Miriam, Mgr. 105 prízemie 036/2442314 miriam.lackova@upsvr.gov.sk
Čata, Kukučínov, V. Ludince - K-S, Želiezovce - D,Ď,E,F,H,Ch,I,Y,J,N,P,Z,Ž,Zs  Sándorová Ildikó, Mgr. 105 prízemie 036/2442316 ildiko.sandorova@upsvr.gov.sk
Pohronský Ruskov, Hontianska Vrbica, Keť, V. Ludince - T-Z, Želiezovce - A Lojdová Seresová Viviána, Mgr. 107 prízemie 036/2442310 viviana.seresova@upsvr.gov.sk
Málaš, M. Ludince, Sikenica, Turá, Zalaba, Zbrojníky, Šarovce - A-J Štuller Štefan 108 prízemie 036/2442512 stefan.stuller@upsvr.gov.sk
Čaka, Kuraľany, Nýrovce, T. Lužany - K-M, Želiezovce /L, S, Š, Sz/, Šarovce - K-Z, IPS stredisko Sádovská Mária 109 prízemie 036/2442313 maria.sadovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Demandice, Hrkovce, Ipeľ. Úľany, Kubáňovo, Šahy /H,K,L,S, Š,R,U,V,W,Z,Ž/ Halászová Henrieta 3 prízemie 036/2441310 henrieta.halaszova@upsvr.gov.sk
Hokovce, Pastovce, Dolné Semerovce, Šahy /G, M, N, O, P, T, Ť/ Nagyová Silvia 17 prízemie 036/2441315 silvia.nagyova2@upsvr.gov.sk
Plášťovce, Tupá, Ipeľský Sokolec, Vyškovce n/Ipľ., Šahy /B, E, É, I, Í, J, Ch) Nociarová Annamária, Bc. 17 prízemie 036/2441315 annamaria.nociarova@upsvr.gov.sk
H. Túrovce, V. Turovce, Slatina, Lontov, Bielovce, H. Semerovce, Šahy (A,Á,C,Č,D,Ď,F) Križanová Mária 16 prízemie 036/2441311 maria.krizanova@upsvr.gov.sk
referent OSP Tóthová Anita 3 036/2441 310 anita.tothova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Fábry Emil Mgr. 306 3 036/2440 600 emil.fabry@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
SPO1 - A,B,C,Č,E Hernádyová Viera, Mgr. 309 3 036/2440 607 viera.hernadyova@upsvr.gov.sk
SPO1 - M,P,W,X,Y Belanská Andrea, Bc. 307 3 036/2440 603 andrea.belanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - S,Š,T,Ť,U Haulíková Martina, Mgr. 307 3 036/2440 603 martina.haulikova@upsvr.gov.sk
SK maloletých - Levice M-Ž, Želiezovce Csonková Katarína, Mgr. 301 3 036/2440 609 katarina.csonkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Molnárová Nikoleta Mgr. 303 3 036/2440 606 nikoleta.molnarova@upsvr.gov.sk
SPO2 - ústavná starostlivosť Hamarová Mária, Mgr. 301 3 036/2440 609 maria.hamarova@upsvr.gov.sk
SPO1 - K, NRS, osvojenie Hanová Eva, Mgr. 303 3 036/2440 606 eva.hanova@upsvr.gov.sk
SPO1 - D,Ď,F,G,N,I Korcová Vladimíra, Mgr. 309 3 036/2440 607 vladimira.korcova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kántorová Simona Mgr. 302 3 036/2440 553 simona.kantorova@upsvr.gov.sk
SPO1 - H,J,L,Ľ Prišťáková Ráchel, Mgr. 304 3 036/2440 602 rachel.pristakova@upsvr.gov.sk
referent SPODaSK Miháliková Lucia, Mgr. 304 3 036/2440 602 lucia.mihalikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ďurík Réka Mgr. 302 3 036/2440 553 reka.durik@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka Rakicová Dominika, Mgr. 308 3 036/2440 608 dominika.rakicova@upsvr.gov.sk
SPO2 terénna sociálna pracovníčka - asistent Rafajová Eliška, Mgr. 417 3 036/2440 644 eliska.rafajova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
terénny pracovník Poliaková Segeň Oxana, Bc. 5 036/2441 601, 0907 713 842 Oxana.PoliakovaSegen@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Eliášová Monika Bc. 117 036/2441 451, 0902 938 824 monika.eliasova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Veselko Marek, Mgr. 108 1 036/2441 552 marek.veselko@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Chvojková Ivana Mgr. 108 036/2441 601, 0907/713842 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Kaštierová Anna, Mgr. 117 1 036/2441 451, 0902 968 824 anna.kastierova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
SK PFO terénny soc. pracovník Forgáčová Ester, Mgr. 005 036/2442 514 ester.forgacova@upsvr.gov.sk
SPO1 - A-K Nevizanská Diana, Mgr. 5 2 036/2442601 diana.nevizanska@upsvr.gov.sk
SPO1 - L-Ž Pomoziová Adriana, Mgr. 5 2 036/2442 514 adriana.pomoziova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Szalonnásová Zdenka,Mgr. 5 2 036/2442601 zdenka.szalonnasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologickych služieb
ÚPSVR Levice, Ľ.Štúra 53, 934 03 Levice
psychológ Hubačeková Renáta, PhDr. č.10 prízemie 036/2440 620 renata.hubacekova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Slušná Lenka Mgr. 13 prízemie 036/2440 610 lenka.slusna@upsvr.gov.sk
psychológ Danáčová Radoslava Mgr. 11 prízemie 036/2440611 radoslava.danacova@upsvr.gov.sk
SPO1 - rodičovské konflikty, syCAN
SPO2 - ohrozené rodiny

Oddelenie AOTP a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Mikulová Stanislava, Ing. 104 1 036/2440300 stanislava.mikulova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP- §54, §55,§59, §60 Kosnovská Alena, Ing. 103 1 036/2440405 alena.kosnovska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54, §55, §59, §60 Totkovičová Romana, Ing. 103 1 036/2440405 romana.totkovicova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP- §51a, §53g, §53f,§54 Cícerová Dušana, Ing. 112 1 036/2440402 dusana.cicerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54,§59 Biricz Peter, Ing. 108 1 036/2440 222 peter.biricz@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §52,§54 Šebová Tatiana, Ing. 107 1 036/2440457 tatiana.sebova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP- §51, §52a, §54 Senešiová Katarína 107 1 036/2440460 katarina.senesiova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Pállyová Michaela, Mgr. 110 1 036/2440458 michaela.pallyova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§53, §54 Szücsová Miriama, Mgr. 101 1 036/2440 463 miriama.sladeckova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§53, §54 Gagačová Karolína, Ing. 101 1 036/2440 422 karolina.gagacova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Kleštincová Darina, Ing. 111 1 036/2440451 darina.klestincová@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Štefanková Anita, Bc. 110 1 036/2440403 anita.stefankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-§54 Penzešová Sabina, Bc. 111 1 036/2440451 sabina.penzesova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Kormanová Zuzana, Ing. 109 1 036/2440224 zuzana.kormanova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Gőzová Martina, Mgr. 109 1 036/2440407 martina.gőzova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Šebová Zlatica, Mgr. 102 1 036/2440225 zlatica.sebova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP-agenda ESF Mališ Ján, Ing. 102 1 036/2440221 jan.malis@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
odb. poradenstvo Pappová Ľuboslava, Mgr. 120 1 036/2440330 luboslava.pappova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Frtúsová Eva Mgr. 115 1 036/2440 406, 0917/554369 eva.frtusova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Horská Michaela Mgr. 116 1. 036/2440 550 michaela.horska@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Adamcová Eva Mgr. 117 1. 036/2440 454 eva.adamcova@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Potocká Marta, Mgr. 117 1 035/2440 454 marta.potocka@upsvr.gov.sk
odb. poradenstvo Klučiar Adam, Mgr. 113 1 036/2440453 adam.kluciar@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Mináriková Katarína Ing. 119 1. 036/2440 459 katarina.minarikova@upsvr.gov.sk
NP Individ.poradenstvo pre znevýhod.UoZ Matejková Mária Mgr. 116 1 036/2440 550 maria.matejkova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Kleinová Zuzana Mgr. 106 1 036/2440 461 zuzana.kleinova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce

Referát aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
Koordinátor AC Méresová Marcela, Mgr. 121 1 036/2440423 marcela.meresova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Tóthová Tatiana, Mgr. 121 1 036/2440423 tatiana.tothova2@upsvr.gov.sk
referát aktivačných činností Kurucová Jarmila Mgr. 121 1. 036/2440 423 jarmila.kurucova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Pavol Macák 121 1 036/2440421 pavol.macak@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
nina.kollarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Saskőiová Iveta 206 036/2442 317 iveta.saskoiova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
Koordinátor AC Takács Ladislav 5 prízemie 036/2441421 ladislav.takacs@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Rados Dávid, Bc. 5 prízemie 036/2441421 david.rados@upsvr.gov.sk

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátných sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mihályová Beáta Ing. 324 3 036/2440 640 beata.mihalyova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
teamleader, HN, NV, dotácie Mátéffyová Anna, Ing. 330 3 036/2440510 anna.mateffyova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Polková Lucia, Mgr. 325 3 036/2440 557 lucia.polkova@upsvr.gov.sk
teamleader, ŠSD Tóthová Adriana, Mgr. 322 3 036/2440552 adriana.tothova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Havranová Lýdia 315 3 036/2440523 lydia.havranova2@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD, príspevok na úver na bývanie Zsiga Magdaléna Ing. 315 3. 036/2440 523 magdalena.zsiga@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Hósová Jana 316 3 036/2440551 jana.hosova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Dobrovolná Miroslava, Mgr. 319 3 036/2440318 miroslava.dobrovolna@upsvr.gov.sk
HN, NV, dotácie na stravu, školské pomôcky Vadkertiová Edita, Ing. 319 3 036/2440 318 edita.vadkertiova@upsvr.gov.sk
NV, dotácie na stravu, školské pomôcky Grebáčová Lucia, Mgr. 321 3 036/2440555 lucia.grebacova@upsvr.gov.sk
NV, dotácie na stravu, školské pomôcky Halajová Irena, Mgr. 321 3 036/2440555 irena.halajova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Gunitsová Mária 320 3 036/2440556 maria.gunitsova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Bridišová Stanislava, Mgr. 314 3 036/2440 528, 036/2440 194 stanislava.bridisova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Grébnerová Denisa Mgr. 323 3 036/2440 513 denisa.grebnerova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Biela Ľubica Bc. 331 3 036/2440 322, 528 lubica.biela@upsvr.gov.sk
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Dupajová Denisa Mgr. 331 3 036/2440 322, 528 denisa.dupajova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Kováčová Zuzana 314 3 036/2440 194, 528 zuzana.kovacova3@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Túriová Kohnová Eva, Mgr. 320 3 036/2440 556 eva.turiovakohnova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Galgóciová Lenka 323 3 036/2440513 lenka.galgociova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Csilla Szabóová , Mgr. 325 3 036/2440557 csilla.szaboova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Učníková Viktória 316 3 036/2440 551 viktoria.ucnikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Antalová Eva Ing. 4 prízemie 036/2441 512 eva.antalova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt HN,NV,ŠSD Barjanová Rita 4 prízemie 036/2441 313 Rita.Barjanova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Pišáková Erika Bc. 113 1. 036/2441 511 erika.pisakova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Schulczová Ilona 107 1 036/2441 551 ilona.schulczova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Golianová Jana 104 1 036/2441515 jana.golianova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Škorvánek Holmanová Michaela Mgr. 103 1 036/2441 513 michaela.skorvanekholmanova@upsv.gov.sk
HN,NV,ŠSD Zsigóová Erika 107 1 036/2441551 erika.zsigoova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Budová Eva 102 1 036/2442 554 eva.budova2@upsvr.gov.sk
prvý kontakt HN, NV, ŠSD Zólyomiová Erika Bc. 102 1 036/2442 517 erika.zolyomiova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Fehérová Alžbeta, Ing. 202 1 036/2442511 alzbeta.feherova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Pásztorová Antalová Klára, Ing. 202 1 036/2442515 klara.pasztorovaantalova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Somogyiová Alžbeta, Mgr. 202 1 036/2442516 alzbeta.somogyiova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Nyustyinová Andrea, Ing. 202 1 036/2442553 andrea.nyustyinova@upsvr.gov.sk
HN,NV,ŠSD Ráczkóová Helena 202 1 036/2442556 helena.raczkoova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Mgr. Briešková Gabriela 4 prízemie 036/2440677 gabriela.brieskova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie B, N Sághyová Iveta 9 prízemie 036/2440671 iveta.saghyova@upsvr.gov.sk
referent OPPnKŤZP a PČ Mgr. Mesárošová Lucia 312 3 036/2440 646 lucia.mesarosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Belušová Dana Mgr. 5 prízemie 036/2440 672 dana.belusova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Mgr. Uhnáková Monika 310 3 036/2440642 monika.uhnakova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie C,Č,D, Ď, E, F, U,V,W Mgr. Chvojková Ivana 6A prízemie 036/2440676 ivana.chvojkova@upsvr.gov.sk
posudkové, preukazy ŤZP a parkovacie P, T ŠSD predĺžená materská Mgr. Majchrák Karol 4 prízemie 036/2440 130 karol.majchrak@upsvr.gov.sk
OPPnK ŤZP a PČ Ballová Zuzana Mgr. 6a prízemie 036/2440 676 zuzana.ballova@upsvr.gov.sk
posudkové S, Š, Z, Ž Mgr. Červenáková Jana 14 prízemie 036/2440325 jana.cervenakova@upsvr.gov.sk
posudkové H, CH, I, J, L Bc. Kováčová Soňa 6B prízemie 036/2440670 sona.kovacova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Pásztor Daru Marica Mgr. 8 prízemie 036/2440 000 marica.pasztordaru@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, Ď, I, M, U Ing. Šebová Ľubomíra 311 3 036/2440521 lubomira.sebova@upsvr.gov.sk
referent OPPnKŤZP a PČ Kulichová Anna 326 3 036/2440 641 anna.kulichova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu L ,Ľ, P Š okrem La, Lá, Ľa, Ša, Šá Adamová Lucia 311 3 036/2440521 lucia.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu G, H, J Adamová Dana 312 3 036/2440646 dana.adamova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Zólyomiová Laura Mgr. 310 3 036/2440 642
peňažné príspevky na kompenzáciu Koníčková Tatiana Ing. 326 3 036/2440 641 tatiana.konickova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu F, La, Lá, Ľa, O, Ra, Ša, Šá, Va, Vá, Z, Ž Ing. Roštášová Tatiana 326 3 036/2440641 tatiana.rostasova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pacherová Eva, Mgr. 313 3 036/2440 647 eva.holikova@usprv.gov.sk
Terénny pracovník Mgr. Révay Timea 313 3 036/2440647 timea.revay@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
ŠAHY - peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,F,H,K Bc. Berényiová Michaela 1 prízemie 036/2441641 michaela.berenyiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Hromadová Edina Ing. 2 prízemie 036/2441 642 edina.hromadova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
peňažné príspevky na kompenzáciu Gubíková Claudia Bc. 103 036/2442312 claudia.gubikova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu P-V,W Ing. Jurčeková Alexandra 103 1 036/2442642 alexandra.jurcekova@upsvr.gov.sk
ŽELIEZOVCE -peňažné príspevky na kompenzáciu A, I-N, Z,Ž Ing. Beáta Simonová 103 1 036/2442643 beata.simonova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomické

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ekonomické oddelenie Sabo Dávid Mgr. 508 5 036/2440193 david.sabo@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
vedúca oddelenia Ing. Kovács Éva 507 5 036/2440170 eva.kovacs@upsvr.gov.sk
samostatný radca, štátna pokladňa Ing. Brumlovská Zdenka 503 5 036/2440171 zdenka.brumlovska@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, štátna pokladňa Ing. Nádaždyová Ľubica 503 5 036/2440172 lubica.nadazdyova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Mgr. Farkašová Iveta 502 5 036/2440178 iveta.farkasova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, pohľadávky Ing. Valová Mária 502 5 036/2440178 maria.valova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Mgr. Králiková Eva 506 5 036/2440192 eva.kralikova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, správa majetku Bc. Vörösová Melinda 508 5 036/2440193 melinda.vorosova@upsvr.gov.sk
podateľňa Horňáková Eva Bc. 501 5 036/2440197 eva.hornakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Matúšová Martinovič Martina 501 5 036/2440197 martina.martinovicmatusova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, rozpočtovníctvo Klimentová Anna 504 5 036/2440175 anna.klimentova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, účtovníctvo Pálová Gabriela 504 5 036/2440174 gabriela.palova@upsvr.gov.sk
referent vo verejnom záujme, vodič Korentsy Zoltán 506 5 zoltan.korentsy@upsvr.gov.sk
zamestnanec vo verejnom záujme Kollár Tibor 506 5

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
agenda SK Fényesová Anikó, Mgr. 401 4 036/2440313 aniko.fenyesova@upsvr.gov.sk
agenda SK Nováková Svetlana, Mgr. 401 4 036/2440314 svetlana.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
agenda SK - Želiezovce Dufeková Antónia, Mgr. 205 1 036/2442410 antonia.dufekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca Ing. Tučeková Erika 513 5 036/2440 131 erika.tucekova@upsvr.gov.sk
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
kontrolórka Ingrid Biela, Ing. 514 5 036/2440132 ingrid.biela@upsvr.gov.sk
späť