Oddelenie - Aktivačné centrum

Oddelenie - Aktivačné centrum

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Tuším Ľubomír, Mgr. D 103 0 056/2440 333 lubomir.tusim@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Chvasta Ľuboslav B 104 0 056 2440 370 luboslav.chvasta@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Varga Jozef, Ing. B 104 0 056 2440 370 jozef.varga2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Hudáková Andrea, Mgr. B 104 0 056 2440 370 andrea.hudakova2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Pekárová Katarína, Mgr. B 104 0 056 2440 370 katarina.pekarova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štunda Martin, Ing. B 104 0 056 2440 370 martin.stunda@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šubák Miloš, Ing. B 104 0 056 2440 370 milos.subak@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šandor Peter, Mgr B 104 0 056 2440 370 peter.sandor@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Mitro Radovan B 109 0 056 2440 373 radovan.mitro@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Kantorová Viera, Ing. B 109 0 056 2440 373 viera.kantorova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Košudová Renáta, Bc. B 109 0 056 2440 373 renata.kosudova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Nadzamová Beáta, Mgr. B 109 0 056 2440 373 beata.nadzamova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štefaničová Viera, Ing. B 109 0 056 2440 373 viera.stefanicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Tomči Boris, Ing. B 109 0 056 2440 373 boris.tomci@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šmigová Mária, Mgr. B 109 0 056 2440 373 maria.smigova@upsvr.gov.sk
späť