Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grešová Slávka, Ing. B 205 1 056/2440 451 slavka.gresova@upsvr.gov.sk
Orosová Lenka, Mgr. B 103 0 056/2440420 lenka.orosova@upsvr.gov.sk
Lešová Monika, Mgr. B 103 0 056/2440458 monika.lesova@upsvr.gov.sk
Červeňáková Marianna, Ing. B 103 0 056/2440420 mariana.cervenakova@upsvr.gov.sk
Čeklovská Andrea, Bc. B 103 0 056/2440458 andrea.ceklovska@upsvr.gov.sk
Posypanková Anna, PhDr. B 105 0 056/2440411 anna.posypankova@upsvr.gov.sk
Lacová Erika, Mgr. B 105 0 056/2440412 erika.lacova@upsvr.gov.sk
Kráľová Renáta B 111 0 056/2440409 renata.kralova@upsvr.gov.sk
Sklárová Monika, Mgr. B 201 1 056/2440322 monika.sklarova@upsvr.gov.sk
Ružinská Lenka, Mgr. B 212 1 056/2440400 lenka.ruzinska@upsvr.gov.sk
Kecskemetiová Radka, Mgr. B 211 1 056/2440423 radka.kecskemetiova@upsvr.gov.sk
Gederová Jana, Ing. B 201 1 056/2440421 jana.gederova@upsvr.gov.sk
Capíková Jana, Mgr. B 203 1 056/2440404 jana.capikova@upsvr.gov.sk
Hajduková Petra, Mgr. B 203 1 056/2440404 petra.hajdukova@upsvr.gov.sk
Janoková Katarína, Mgr. B 211 1 056/2440423 katarina.janokova@upsvr.gov.sk
Rauchová Jana, Mgr. B 206 1 056/2440406 jana.rauchova@upsvr.gov.sk
Peržová Danka, Ing. B 206 1 056/2440406 danka.perzova@upsvr.gov.sk
Falisová Blanka, Ing. B 206 1 056/2440405 blanka.falisova@upsvr.gov.sk
Orolínová Janette, Mgr. B 111 0 056/2440409 janette.orolinova@upsvr.gov.sk
Uhliarova Anna B 210 1 056/2440413 anna.uhliarova@upsvr.gov.sk
Lichvárová Viera, Ing. B 210 1 056/2440413 viera.lichvarova@upsvr.gov.sk
Šátková Marta, Ing. B 209 1 056/2440402 marta.satkova@upsvr.gov.sk
Hrehová Alena, Mgr. B 313 2 056/2440410 alena.hrehova@upsvr.gov
Slejzáková Gabriela, Ing. B 310 2 056/2440 330 gabriela.slejzakova@upsvr.gov.sk
Kočiová Beáta, PhDr. B 310 2 056/2440 330 beata.kociova@upsvr.gov.sk
Nistor Marek, Ing. B 311 2 056/2440233 marek.nistor@upsvr.gov.sk
Kudríková Karin, Ing. B 311 2 056/2440233 karin.kudrikova@upsvr.gov.sk
Trachtová Anna, Mgr. B 313 2 056/2440 410 anna.trachtova@upsvr.gov.sk
späť