Pracovisko Veľké Kapušany

Pracovisko Veľké Kapušany

Zelená 63, Veľké Kapušany, tel: 056 562 560 - Üvegešová Andrea
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Bednárová Adriana, Mgr. 0 056/2442305 adriana.bednarova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Bálintová Mária, Mgr., MBA 4 1 056/2442 505 maria.balintovaMBA@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Vargová Bianka, Mgr. 5 2 056/2442610 bianka.vargova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Körmöndiova Kamila, Mgr. 5 2 056/2442610 kamila.kormondiova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Czapová Adriana, Mgr. 5 2 056/2442610 adriana.czapova@upsvr.gov.sk
referát SVaR PP na kompenzáciu ŤZP Nagyová Viktória, Mgr. 4 1 056/2442505 viktoria.nagyova@upsvr.gov.sk
referát SVaR, HN, NV a ŠSD Ivančová Mária, Mgr. 4 1 056/2442505 maria.ivancova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - agenda poradenstva a vzdelávania Balogh Ladislav, Mgr. 2 1 562/2442348 ladislav.balogh@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tóbiasová Zuzana, Bc. 4 1 056/2442533 zuzana.tobiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Pellerová Szilvia, Mgr. 4 1 056/2442535 szilvia.pellerova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Czinkeová Henrieta, Mgr. 3 1 056/2442534 henrieta.czinkeova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Belánová Timea, Ing. 3 1 056/2442611 timea.belanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Potoryová Edita 3 1 056/2442611 edita.potoryova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Kalánová Angela, Ing. 0 056/2442349 angela.kalanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Lorinczová Alica, Mgr. 0 056/2442650 alica.lorinczova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Gilányiová Viktória, Bc. 1 1 056/2442343 viktoria.gilanyiova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Döry Gergely 1 1 056/2442343 gergely.dory@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kocsisová Katarína 1 1 056/2442343 katarina.kocsisova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kulcsár Tunde 1 1 056/2442343 tunde.kulcsar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Csanaková Valéria 0 056/2442345 valeria.csanakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Czinkeová Judita 0 056/2442345 judita.czinkeova@upsvr.gov.sk
Drahňov A-K, Veľké Kapušany H,O,P,R,Z,Ž,Zs Kajlová Dominika, Mgr. pracovisko č. 12 0 056/2442344 dominika.kajlova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Uvegesová Andrea 0 056/2442560 andrea.uvegesova@upsvr.gov.sk
Veľké Kapušany Krišovská Liesková Behunčíková Viktória, Mgr. číslo pracoviska 5 0 056/2442532 viktoria.behuncikova@upsvr.gov.sk
Čičarovce, Veľké Kapušany S,Š,SZ, Veľké Raškovce, Čierne Pole Dobosová Viktória pracovisko č.6 0 056/2442532 Viktoria.Dobosova@upsvr.gov.sk
Veľké Slemence, Ptrukša, Veľké Kapušany M, T, U, ü Molnárová Katarína pracovisko č.7 0 056/2442346 katarina.molnarova2@upsvr.gov.sk
Kapušianske Kľačany, Budince, Veľké Kapušany Č,Cs,CH,I,J Berta Ladislav Číslo pracoviska 8 0 056/2442561 ladislav.berta@upsvr.gov.sk
Maťovské Vojkovce, Oborín, Veľké Kapušany A,E,É,F,G Kováčová Aneta Bc. číslo pracoviska 9 0 056/2442340 aneta.kovacova@upsvr.gov.sk
Drahňov L-Ź, Ižkovce, Veľké Kapušany C,N,V Szabóová Beáta, Mgr. pracovisko č.11 0 056/2442344 beata.szaboova@upsvr.gov.sk
Ruská, Beša, Veľké Kapušany D,Ď,Dz,Dž,L Vajová Eva, Ing. pracovisko č.10 0 056/2442347 eva.vajova@upsvr.gov.sk
Vojany, Veľké Kapušany K Hornyaková Natália pracovisko č.4 0 056/2442342 natalia.hornyakova@upsvr.gov.sk
späť