Oddelenie SPODaSK

Oddelenie SPODaSK

Mudroňova 22, Martin Recepcia: 043/244 1 888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca/vedúca oddelenia Veselovská Marta, Mgr. 30 2 043/2441600 Marta.Veselovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca/ soc. kurátorka FPO Mgr. Romana Marčičiaková 28 2 043/2441604 Romana.Marciciakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc. kurátorka pre ml. Marček Patrovičová Mária, Mgr. 31 2 043/2441602 Maria.MarcekPatrovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.kuratela pre ml. Hýroššová Zuzana 31 2 043/2441602 Zuzana.Hyrossova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/NOS Engli Katarína, Mgr. 40 2 043/2441170 Katarina.Engli@upsvr.gov.sk
samostatný radca/NOS Radzová Zuzana, Mgr. 40 2 043/2441170 Zuzana.Radzova@upsvr.gov.sk
odborný radca/soc.právna ochrana Hoková Dagmar, Mgr. 34 2 043/2441601 Dagmar.Hokova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/sociálno právna ochrana detí Uličná Jana, Mgr. 26 2 043/2441605 Jana.Ulicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca/sociálno právna ochrana detí Žilinčíková Monika, Mgr. 26 2 043/2441605 Monika Zilincikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.právna ochrana Gregorová Danica, Mgr. 35 2 043/2441609 Danica.GREGOROVA@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.právna ochrana Kováčiková Radka, Mgr. 27 2 043/2441603 Radka.Kovacikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.právna ochrana Cingelová Viera, Mgr. 27 2 043/2441603 Viera.Cingelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/ústavná starostlivosť Svitačová Ivana 32 2 043/2441671 Ivana.Svitacova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka - NP Ledajová Veronika, Mgr. 28 2 043/2441604 Veronika.Ledajova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka - NP Poliaková Oľga, Mgr. 32 2 043/2441671 Olga.Poliakova@upsvr.gov.sk
späť