Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Mudroňova 22, Martin Recepcia: 043/2441 888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Miartuš Michal PaedDr. 1 príz. 043/2441670 michal.miartus@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Labašová Natália 4 príz. 043/2441644 Natalia.Labasova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Chmelíková Erika Bc. 2 príz. 043/2441642 erika.chmelikova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Danka Tabačková, Mgr. 2 príz. 043/2441642 danka.tabackova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Kováčová Martina Mgr. 3 príz. 043/2441641 martina.kovacova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Horská Iveta 3 príz. 043/2441641 iveta.horska@upsvr.gov.sk
OPČ Lieskovská Mariana Mgr. 12a príz. 043/2441672 mariana.lieskovska@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Muráriková Marcela Mgr. 9a príz. 043/2441646 marcela.murarikova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Petrovičová Michaela Mgr. 4 príz. 043/2441644 michaela.petrovicova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Šarlušková Janette Mgr. 8 príz. 043/2441640 janette.sarluskova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Tomková Ivana 7 príz. 043/2441647 ivana.tomkova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Zacharová Beáta Mgr. 7 príz. 043/2441647 beata.zacharova@upsvr.gov.sk
OPČ Hollá, Lenka PhDr. 12a príz. 043/2441676 lenka.holla@upsvr.gov.sk
OPČ Ďurkovičová Jana Mgr. 13 príz. 043/2441674 jana.durkovicova@upsvr.gov.sk
OPČ Glettová Martina Mgr. 13 príz. 043/2441675 martina.glettova@upsvr.gov.sk
OPČ Húska Juraj Ing. príz. 043/2441643 juraj.huska@upsvr.gov.sk
OPČ Kadášová Andrea Mgr. 11 príz. 043/2441673 andrea.kadasova@upsvr.gov.sk
OPČ Peterka Emil MUDr. príz. emil.peterka@upsvr.gov.sk
OPČ Schumichrastová Jana Bc. 11 príz. 043/2441673 jana.schumichrastova@upsvr.gov.sk
späť