Referát správneho konania

Referát správneho konania

Novomeského 4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RSK Šagátová Martina, Mgr. 304 2 043/2440115 martina.sagatova@upsvr.gov.sk
RSK Beutelová Beáta, Mgr. 304 2 043/2440115 beata.beutelova@upsvr.gov.sk
späť