Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Novomeského 4, Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Príslušného zamestnanca nájdete v časti Oddelenie služieb pre občana - Zoznam služieb - Rajonizácia OSO
Vedúca oddelenia Ivana Štrbíková, Ing. 311 2 043/2440510 ivana.strbikova@upsvr.gov.sk
Recepcia-ŠSD, preberanie dokladov, vydávanie potvrdení Lívia Roffárová recepcia prízemie 043/2440457 livia.roffarova@upsvr.gov.sk
Recepcia-ŠSD, preberanie dokladov, vydávanie potvrdení Anna Kuzmanova recepcia prízemie 043/2440316 anna.klocova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Jitka Baloghová 111 prízemie 043/2440320 jitka.baloghova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Martina Bernátová, Mgr. 104 prízemie 043/2440332 martina.bernatova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Adriana Dadíková 120 prízemie 043/2440319 adriana.dadikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Dagmar Hidegová 102 prízemie 043/2440304 dagmar.hidegova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Beáta Hurtová, Mgr. 110 prízemie 043/2440314 beata.hurtova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Beáta Jablonská, Mgr. 126 prízemie 043/2440318 beata.jablonska@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Lucia Janíková 102 prízemie 043/2440304 lucia.janikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Lucia Jesenská, Mgr. 118 prízemie 043/2440315 lucia.jesenska@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Katarína Koťková, PhDr. 126 prízemie 043/2440318 katarina.kotkova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Danka Straková 112 prízemie 043/2440317 danka.strakova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Jana Špitková, Mgr. 110 prízemie 043/2440314 jana.spitkova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ivana Záborská, Ing. 127 prízemie 043/2440331 ivana.zaborska@upsvr.gov.sk
VPM Monika Hanusová, Mgr. 313 2 043/2440410 monika.hanusova@upsvr.gov.sk
VPM Monika Pikošová, Mgr. 313 2 043/2440410 monika.pikosova@upsvr.gov.sk
EURES, zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,povinný podiel Lenka Karlíková, Ing. 312 2 043/2440303 lenka.karamannova@upsvr.gov.sk
EURES, zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,povinný podiel Zuzana Reichová, Mgr. 312 2 043/2440303 zuzana.reichova@upsvr.gov.sk
späť