Sociálne veci a rodina

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 255 z 30. júna 2021, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2022

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2021

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2020

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2019

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2018

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení pre územný obvod Prievidza na rok 2017

 

viac

 

Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD) – organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je gestorom plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že NKS pre RPNnD začína realizovať aktivity komunikačnej kampane o problematike násilia páchaného na deťoch. Cieľom komunikačnej kampane je zvyšovať povedomie o problematike a o možnostiach pomoci.

 

viac

 

Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac