Záverečná konferencia projektu „Partnerstvo na cezhraničom trhu práce“

Dňa 13.3.2013 sa v Novom Saczi uskutočnila záverečná konferencia projektu „Partnerstvo na cezhraničom trhu práce“ realizovaného v rokoch 2011 – 2013 a spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Poľska republika – Slovenská republika 2007-2013. Projekt implementoval ÚPSVaR Stará Ľubovňa v spolupráci   s Krajským úradom v Krakove a Úradom práce pre okres Novy Sacz.  Záverečnej konferencie sa zúčastnil Marek Lisánsky, generálny konzul SR v Krakove, Marián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia PSVaR Bratislava, Katarína Dubovanová, riaditeľka sekcie zamestnanosti Ústredia PSVaR Bratislava, zástupcovia verejných služieb zamestnanosti zo Slovenskej a Poľskej republiky a partneri realizujúci projekt.

Počas konferencie boli prezentované výsledky projektu „Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce“, príklady dobrej praxe v rámci partnerskej spolupráce inštitúcií na slovensko – poľskom a slovensko – maďarskom cezhraničnom území, ako aj možnosti rozvoja Slovensko – Poľskej hospodárskej spolupráce. Vyvrcholením konferencie bolo formálne uzatvorenie „Partnerstva na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska Poprad – Dunajec“. Partnerstvo uzatvorilo 66 inštitúcií pôsobiacich na trhu práce v Prešovskom kraji a regióne N ovy Sacz.

Partnerská spolupráca bude najbližších 5 rokov realizovaná v troch tematických oblastiach: vzdelávanie na trhu práce, pracovná mobilita a sociálno-pracovná integrácia.         V rámci projektu bol vytvorený medzinárodný internetový portál www.praca-plsk.eu, ktorý v slovenskom i poľskom jazyku informuje o pracovných ponukách, možnostiach a podmienkach zamestnávania, pracovno-právnom prostredí a životných podmienkach v oboch krajinách. 

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť