Národné projekty a projekty

Čo je Európsky sociálny fond ?

Informačné letáky - národné projekty

Národný projekt §50j (protipovodňové opatrenia) [ PDF]
Národný projekt I-2/B - Vybrané AOTP na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie [ PDF]
Národný projekt I-2/D - Vybrané AOTP na podporu zamestnanosti [ PDF]
Národný projekt II-2/A - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím [ PDF]
Národný projekt II-2/B - Podpora zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím [ PDF]
Národný projekt III-2/A - Vzdelávanie a príprava pre trh práce [ PDF]
Národný projekt III-2/B - Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ [ PDF]
Národný projekt Absolventská prax 2 [ PDF]
Národný projekt XX - Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve [ PDF]
Národný projekt XXI - Podpora vytvárania pracovných miest [ PDF]
Národný projekt XXI/A - Podpora vytvárania pracovných miest 2 [ PDF]

Vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a národných projektov

Okres Spišská Nová Ves

Rok 2008 [ PDF]
Rok 2009 [ PDF]
Rok 2010 [ PDF]
Rok 2011 [ PDF]
Rok 2012 [ PDF]
Rok 2013 (za okresy Gelnica a Spišská Nová Ves) [ PDF]

Okres Gelnica

Rok 2008 [ PDF]
Rok 2009 [ PDF]
Rok 2010 [ PDF]
Rok 2011 [ PDF]
Rok 2012 [ PDF]

Zaujímavé stránky o EÚ a projektoch

Európsky sociálny fond
Poradenstvo pri čerpaní eurofondov
Dotácie z EÚ
Euractiv.sk - portál o EÚ
Euroinfo


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2015
Dátum aktualizácie: 24.03.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac