Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ved. oddelenia Aktivačného centra Drobná Beáta, Ing. 611 2 033/2440 461 beata.drobna@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Balážová Svetlana, Bc. 612 2 033/2440 460 svetlana.balazova@upsvr.gov.sk
koordinátorka AC Lužáková Anna, Mgr. 612 2 033/2440 460 anna.luzakova@upsvr.gov.sk
späť