Referát Aktivačné centrum

Referát Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátorka AC Balážová Svetlana, Bc. 611 6 033/2440 461 svetlana.balazova@upsvr.gov.sk
Koordinátorka AC Kolesárová Michaela 612 6 033/2440 460 michaela.koleasarova@upsvr.gov.sk
späť