Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kelešiová Alena, Mgr. 703 7 033/2440 600 alena.kelesiova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Klimová Katarína, Mgr. 701 7 033/2440 603 katarina.klimova3@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kubalová Lucia, Mgr. 701 7 033/2440 603 lucia.kubalova@upsvr.gov.sk
kurátor pre dospelých Varačková Darina, Mgr. 702 7 033/2440 601 darina.varackova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť (okres) Kozová Ivana, Mgr. 704 7 033/2440 619 ivana.kozova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bohonyová Jana, Bc. 708 7 033/2440 613 jana.bohonyova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Valčová Nikola, Mgr. 708 7 033/2440 613 nikola.valcova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Haršányiová Michaela, Mgr. 709 7 033/2440 606 michaela.harsanyiova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Michala, Mgr. 709 7 033/2440 606 michala.nagyova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Šimeková Lucia, Mgr. 709 7 033/2440 605 lucia.simekova2@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Lovásiková Simona, Mgr. 710 7 033/2440 602 simona.lovasikova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Zemková Erika, PhDr. 710 7 033/2440 602 erika.zemkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ščepková Jana, Mgr. 712 7 033/2440 611 jana.scepkova@upsvr.gov.sk
kurátor pre deti Marčeková Martina, Mgr. 713 7 033/2440 608 martina.marcekova@upsvr.gov.sk
kurátor pre deti Moravčíková Jitka, Mgr. 713 7 033/2440 608 jitka.moravcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Murčová Erika, Mgr. 713 7 033/2440 612 erika.murcova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Žitňanská Zuzana, Mgr. 714 7 033/2440 621 zuzana.zitnanska@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Hodalová Tatiana, Mgr. 714 7 033/2440 621 tatiana.hodalova@upsvr.gov.sk
späť