Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Kelešiová Alena, Mgr. 703 7 033/2440 600 alena.kelesiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Klimová Katarína, Mgr. 701 7 033/2440 603 katarina.klimova3@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Kubalová Lucia, Mgr. 701 7 033/2440 603 lucia.kubalova@upsvr.gov.sk
Kurátor pre dospelých Varačková Darina, Mgr. 702 7 033/2440 601 darina.varackova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť Ščepková Jana, Mgr. 704 7 033/2440 619 jana.scepkova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť Šimanová Lívia, Mgr. 704 7 033/2440 614 livia.simanova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Slobodová Petra, Mgr. 708 7 033/2440 609 petra.slobodova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Aly Dora Lucia, Mgr. 708 7 033/2440 613 lucia.alydora@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Haršányiová Michaela, Mgr. 709 7 033/2440 606 michaela.harsanyiova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Michala, Mgr. 709 7 033/2440 606 michala.nagyova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť Mičianová Lucia, PaedDr. 709 7 033/2440 605 lucia.micianova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Lovásiková Simona, Mgr. 710 7 033/2440 602 simona.lovasikova@upsvr.gov.sk
NRS - určený úrad Zemková Erika, PhDr. 710 7 033/2440 602 erika.zemkova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Valčová Nikola, Mgr. 712 7 033/2440 611 nikola.valcova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí Kubíková Vavrová Silvia, Mgr. 713 7 033/2440 608 silvia.kubikovavavrova@upsvr.gov.sk
Kurátor pre deti Moravčíková Jitka, Mgr. 713 7 033/2440 608 jitka.moravcikova@upsvr.gov.sk
Krajčovičová Silvia, Mgr. 713 7 033/2440 612 silvia.krajcovicova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Ďuricová Martina, Mgr. 714 7 033/2440 621 martina.duricova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Marčeková Martina, Bc. 714 7 033/2440 621 martina.marcekova@upsvr.gov.sk
späť