Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent NP - Trebišov Barilová Zuzana Ing. 233 I. +421 56 2446 310 zuzana.barilova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Berešová Stela Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 stela.beresova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Grünwaldová Jana, Mgr. 232 I. +421 56 2446 312 jana.grunwaldovaKadukova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Iľková Daša, Ing. 232 I. +421 56 2446 313 dasa.ilkova@upsvr.gov.sk
poradca NP Trebišov Kušnirik Jozef Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 jozef.kusnirik@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Gibilová Elizabeta Líza Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 elizabetaliza.gibilova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Princíková Kvetoslava, Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 kvetoslava.princikova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Sotáková Miriam, Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 miriam.sotakova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Váchalová Tatiana Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 tatiana.vachalova@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Mazarová Lenka Ing. 233 I. +421 56 2446 314 lenka.mazarova@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Semanova Iryna magistr 233 I. +421 56 2446 314 iryna.semanova@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Hrušovská Viera, Ing. 48 I. +421 56 2447 315 viera.hrusovska@upsvr.gov.sk
referent NP - Sečovce Mňahunčáková Dominika Mgr. 46 I. +421 56 2447 203 dominika.mnahuncakova@upsvr.gov.sk
referent NP - Sečovce Hredzáková Mária Ing. 48 I. +421 56 2447 315 maria.hredzakova@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Erdélyi Lívia, Mgr. I. +421 56 2444 317 livia.erdelyi@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Világiová Aneta, Mgr. I. +421 56 2444 317 aneta.vilagiova@upsvr.gov.sk
referent NP - Kr. Chlmec Gdovinová Petra Ing. I. +421 56 2444 320 petra.gdovinova@upsvr.gov.sk
referent NP - Kr. Chlmec Kenésová Mária PhDr. DBA, LL.M, MBA I. +421 56 244 320 maria.kenesova@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Szabó Zsolt, Mgr. I. +421 56 2448 316 zsolt.szabo@upsvr.gov.sk
referent NP - Streda nad B. Fráterová Michaela Ing. I. +421 56 2448 316 michaela.lukacsova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Brázdová Katarína Mgr. I. +421 56 2443 318 katarina.brazdova@upsvr.gov.sk
poradca NP - Čierna nad Tisou Furiková Muszková Monika Mgr. I. +421 56 2443 319 monika.furikovamuczkova@upsvr.gov.sk
späť