Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kőrösová Danica, Ing. 18 príz. 047/2451 510 danica.korosova@upsvr.gov.sk
referent Drugdová Mária, Ing. 21 príz. 047/2451 516 maria.drugdova@upsvr.gov.sk
referent Resutíková Gabriela, Bc. 16 príz. 047/2451 520 gabriela.resutikova@upsvr.gov.sk
referent Melichová Zuzana, Mgr. 19 príz. 047/2451 518 zuzana.melichova@upsvr.gov.sk
referent Turčanová Jana, Bc. 22 príz. 047/2451 522 jana.turcanova@upsvr.gov.sk
referent Képešová Jana, Mgr. 22 príz. 047/2451 517 jana.kepesova@upsvr.gov.sk
referent Sandová Stanislava, Ing. 24 príz. 047/2451 523 stanislava.sandova@upsvr.gov.sk
referent Molnárová Katarína, Ing. 21 príz. 047/2451 553 katarina.molnarova@upsvr.gov.sk
referent Schmidtová Mária, Ing. 23 príz. 047/2451 555 maria.schmidtova@upsvr.gov.sk
referent Filipová Petra, Ing. 24 príz. 047/2451 519 petra.filipova@upsvr.gov.sk
späť