Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zolcer Murár Bernadeta, Mgr. 28 príz. 047/2451 670 bernadeta.murarova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Lekýrová Anna, Mgr. 15 príz. 047/2451 672 anna.lekyrova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Malatincová Erika, Mgr. 25 príz. 047/2451 671 erika.malatincova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Ballová Martina, Mgr. 15 príz. 047/2451 673 martina.ballova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Balážová Andrea, Ing. 27 príz. 047/2451 641 andrea.balazova2@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Sabóová Tímea, Ing. 26 príz. 047/2451 644 timea.saboova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Bražinová Tatiana, Ing. 29 príz. 047/2451 642 tatiana.brazinova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Záchenská Nikoleta 27 príz. 047/2451 645 nikoleta.zachenska@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Jedličková Anna 29 príz. 047/2451 643 anna.jedlickova@upsvr.gov.sk
späť