Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Macková Tatiana, Mgr. 45 1 047/2451 600 tatiana.mackova2@upsvr.gov.sk
referent Šajgalíková Zuzana, Mgr. 47 1 047/2451 611 zuzana.sajgalikova@upsvr.gov.sk
referent Radošová Eva, Mgr. (zastupovanie počas PN Žiaková Ľubica, Bc.) 44 1 047/2451 605 eva.radosova@upsvr.gov.sk
referent Šimkovičová Eva, Bc. 46 1 047/2451 601 eva.simkovicova@upsvr.gov.sk
referent Krapková Ľubica, Bc. 46 1 047/2451 602 lubica.krapkova@upsvr.gov.sk
referent zastupovanie Vladovičová Rebecca, JUDr. 42 1 047/2451 603 rebecca.vladovicova@upsvr.gov.sk
referent Huszárová Taťjana, Mgr. 43 1 047/2451 604 tatjana.huszarova@upsvr.gov.sk
referent Vágovič Peter, Mgr. 47 1 047/2451 606 peter.vagovic@upsvr.gov.sk
referent Béreš Tibor, Mgr. 68 2 047/2451 609 tibor.beres@upsvr.gov.sk
referent Babková Miroslava, Mgr. 68 2 047/2451 612 miroslava.babkova@upsvr.gov.sk
psychológ – poradensko psychologických služieb v rámci „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ Pivková Noémi, Mgr. 104 3 047/2451 608 noemi.pivkova@upsvr.gov.sk
späť