Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Makanová Anna, Mgr. 67 2 047/2451 610 anna.makanova@upsvr.gov.sk
späť