Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ PhDr. Alena Weissová 29 2 044/2443326 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Mgr. Tatiana Kajdová 28 2 044/2443322 tatiana.kajdova@upsvr.gov.sk
referent - NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Mgr. Zuzana Rázgová 35 2 044/2443328 zuzana.razgova@upsvr.gov.sk
referent - NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Mgr. Veronika Ondrejková 35 2 044/2443329 veronika.ondrejkova@upsvr.gov.sk
referent - NP Vzdelávanie UoZ-2, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Kristína Jurgošová 28 2 044/2443327 kristina.jurgosova@upsvr.gov.sk
späť