Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
Odborné pracovisko OSP - recepcia Ľubica Osadská 1 prízemie 044/2443110 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom B, Balog/ová, N Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA - MY,(bez Mi,MO),KR,KA Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom A, S, R Zuzana Solanská 10 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š,C,Č Mgr. Katarína Drapáčová 5 prízemie 044/2443554 katarina.drapacova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KB - KY (bez KR) Bc. Lenka Krutáková 6 prízemie 044/2443516 lenka.krutáková@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O, D, CH, Pušková Ing. Mária Slimáková 5 prízemie 044/2443319 maria.slimakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Bartoš/ová, J, V,U Mgr. Lenka Hančíková 10 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď,ĎŽ,E,F,PA, Z, Ž, I, W Bc. Zuzana Rosinská 10 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G, Mi, MO, T, Ť Ing. Marta Priesolová 4 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L , P - (bez PA), Puška Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Baláž/ová, H Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk
späť