Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 29A 2 044/2443329 tatiana.blahutova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ PhDr. Alena Weissová 29 2 044/2443326 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Mgr. Lucia Piovarčiová 29 2 044/2443330 lucia.piovarciova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - Národný projekt „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu pre mladých UoZ Ing. Andrea Mayerová 28 2 044/2443325 andrea.mayerova2@upsvr.gov.sk
odborný poradca - Národný projekt „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu pre znevýhodnených UoZ Mgr. Zdenka Maňťová 27 2 044/2443331 zdenka.mantova@upsvr.gov.sk
odborný poradca - Národný projekt „Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu pre UoZ pred začatím výkonu samostatne zárobkovej činnosti Mgr. Veronika Ondrejková 27 2 044/2443328 veronika.ondrejkova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS Mgr. Zuzana Rázgová 28 2 044/2443322 zuzana.razgova@upsvr.gov.sk
späť