Referát kontroly

Referát kontroly

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, referát kontroly Mgr. Nataša Svrčanová 26 2. 044/2443 131 natasa.svrcanova@upsvr.gov.sk
späť