Referát kontroly

Referát kontroly

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, referát kontroly Mgr. Vladimíra Malá 26 2. 044/2443 131 vladimira.mala@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát kontroly Ing. Petra Paschová 26 2. 044/2443 132 petra.paschova@upsvr.gov.sk
späť