Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Námestie Slobody 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Mária Jackanínová 22 1. 044/2443170 maria.jackaninova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Bc. Adriana Strážovská 25. 2. 044/2443191 adriana.strazovska@upsvr.gov.sk
účtovníčka, rozpočet Mgr. Miroslava Tomusová 21 1. 044/2443173 miroslava.tomusova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Miriam Smitková 20 1. 044/2443171 miriam.smitkova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Marta Kušnírová Jacková 20 1. 044/2443172 marta.jackova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, majetok Ing. Júlia Dvorská 25 2. 044/2443182 júlia.dvorskla@upsvr.gov.sk
podateľňa, hospodárska správa Mgr. Marián Sedlák 2 prízemie 044/2443111 marian.sedlak@upsvr.gov.sk
späť