Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Janka Babálová 2 1 044/2443 316 janka.babalova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Jacková Ingrida 36 2 044/2443 323 ingrida.jackova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Bc. Ing. Kvetoslava Gromová 36 2 044/2443 521 kvetoslava.gromova@upsvr.gov.sk
späť