Aktivita EURES-T Danubius, cezhraničná spolupráca

     EURES (European Employment Services - Európske služby zamestnanosti) je spolupracujúca sieť, ktorá spája EK a verejné služby zamestnanosti EEA (European Economic Area - Európsky hospodársky priestor) krajín prípadne aj iné inštitúcie zaoberajúce sa zamestnanosťou ako napríklad odbory, zamestnávateľské zväzy a samosprávy. Vznikla v roku 1993.
Tieto organizácie majú za úlohu informovať a poskytovať poradenstvo občanom EÚ, ktorí majú záujem pracovať v inej krajine a zamestnávateľom, ktorí chcú zamestnať pracovníkov z inej krajiny.

     Partnerstvo Danubius pokrýva oblasť o veľkosti takmer 10 000 km2 s viac ako 1,2 miliónmi obyvateľov pozdĺž juhozápadnej hranice Slovenska a severozápadnej maďarskej hranice po oboch stranách Dunaja. Je to prvé partnerstvo v rámci EURES-T medzi dvomi novými členskými štátmi EÚ. Pracovné trhy oboch partnerských krajín sú celé roky vzájomne prepletené a mobilitu pracovníkov podporuje medzivládna dohoda z roku 1999 o vzájomnom zamestnávaní občanov. Avšak cezhraničná doprava zo Slovenska do Maďarska najmä od mája 2004 vzrástla, keď sa obe krajiny pripojili k Európskej únii a zahraniční zamestnanci oboch susedných krajín boli oslobodení od potreby pracovných povolení. Tento vývoj priviedol partnerov k vytvoreniu EURES-T Danubius. Rámcová dohoda bola podpísaná v decembri 2006. Zmluvné strany sa zaviazali v súlade so zúčastnenými úradmi práce a sociálnymi partnermi a v súlade so svojimi povinnosťami na národnej a cezhraničnej úrovni sledovať spoločné ciele v týchto oblastiach:

  • informovať žiadateľov o prácu, zamestnávateľov a ďalších užívateľov o aktuálnych životných a pracovných podmienkach na oboch stranách hranice,
  • podporiť výmenu informácií týkajúcich sa dopytu a ponuky pracovných príležitostí v pohraničnej oblasti prostredníctvom priamych a pravidelných kontaktov medzi poradcami EURES zmluvných služieb zamestnanosti pri dodržiavaní právnych predpisov upravujúcich zaobchádzanie s osobnými údajmi,
  • rozvíjať sociálny dialóg na cezhraničnej úrovni, vymieňať informácie týkajúce sa rozvoja trhu práce a podporovať harmonizované riadenie, ktoré bude predvídať pracovné príležitosti, ale zohľadňovať právne predpisy upravujúce zaobchádzanie s osobnými údajmi,
  • prispievať k vypracovaniu ponúk profesionálnej odbornej prípravy na cezhraničnej úrovni.

     Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda dňa 30. septembra 2014 v Penzióne BETTY vo Veľkom Mederi úspešne uskutočnil Informačné fórum pre zamestnávateľov. Podujatie bolo organizované v rámci spolupráce v cezhraničnom partnerstve EURES-T Danubius.

Vyhodnotenie aktivít:  Informačné fórum pre zamestnávateľov [ PDF 172.6 kB]

informacne forum pre zamestnavatelov

informacne forum pre zamestnavatelov

informacne forum pre zamestnavatelov

informacne forum pre zamestnavatelov


     Na základe plánu aktivít rozpočtového obdobia 2013-2014, partnerského projektu cezhraničnej spolupráce EURES – T Danubius, sa v spolupráci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda a Úradu práce župy Győr-Moson-Sopron organizovali výmenné exkurzie pre študentov odborných škôl.

     Tieto umožňujú žiakom získať prehľad o technických i praktických stránkach výroby priamo u navštívených zamestnávateľoch. Zároveň získali potrebné informácie o možnostiach štúdia a zamestnania sa na druhej strane hraníc.

Návštevy sa uskutočnili u:

Audi Akademie Hungaria – Projekt – és Oktatóközpont (PTC) Györ, dňa 20.5.2014
Vyhodnotenie aktivít:     Exkurzia k zamestnávateľom [ PDF 125.0 kB]

SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o. Orechová Potôň,dňa 27.5.2014
Vyhodnotenie aktivít:     Exkurzia k zamestnávateľom [ PDF 126.9 kB]

exkurzia k zamestnavatelom

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2016
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac