Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

      

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk  

Tlačiť