Referát správneho konania

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ÚPSVR Levice, Ľ Štúra 53, 934 03 Levice
agenda SK Fényesová Anikó, Mgr. 401 4 036/2440313 aniko.fenyesova@upsvr.gov.sk
agenda SK Nováková Svetlana, Mgr. 401 4 036/2440314 svetlana.novakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šahy, SNP 52, 936 01 Šahy
agenda SK - Šahy Ballová Denisa, PhDr. 105 1 036/2441410 denisa.annusova@upsvr.gov.sk
pracovisko Želiezovce, Schubertova 45, 937 01 Želiezovce
agenda SK - Želiezovce Dufeková Antónia, Mgr. 205 1 036/2442410 antonia.dufekova@upsvr.gov.sk
späť