Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
recepcia Martina Daňová 1 prízemie 044/2443112 martina.danova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MI,MK,MO,MU,BU,BY,PY,HE,Hi,HL,HO Mgr. Mária Dora 3 prízemie 044/2443315 maria.dora@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BE,A, HR,HU-Ú,HV,HY-Ý Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA, ME, MR, ML, MY Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR, ST, ŠU, SV Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU), I, W, C Ľubica Osadská 5 prízemie 044/2443554 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O, D Bc. Martin Rusnák 6 prízemie 044/2443516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom N, SU, SY, SZ, Č, Pušková Lýdia Ulrichová 6 prízemie 044/2443319 lydia.ulrichova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J, V, Bartoš/ová Mgr. Lenka Hančíková 10 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L, BL, BO, Bô, Balog/ová Mgr. Martina Chylová 8 prízemie 044/2443404 martina.chylova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom CH, KU, KV, KY, KE, KI, PE - PL Bc. Iveta Bockova 8 prízemie 044/2443321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KA, KR, Q, KO, KL Bc. Zuzana Rosinská 8 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď, ĎŽ, E, F, PA, Z, Ž Mgr. Ľubica Oravcová 10 prízemie 044/2443313 lubica.oravcova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G, R, T, Ť Ing. Marta Priesolová 10 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom PO, PR, PU, PŠ, Puška, U, BR, Bi Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA, KM, KN, HA Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk
späť