Aktivačné centrum

Aktivačné centrum organizuje činnosti za účelom aplikácie ustanovenia § 10 a § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) do praxe.  Zákon o pomoci v hmotnej núdzi  kladie dôraz na to, aby bola v rámci systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi zabezpečená adresnosť, zásluhovosť ako aj ochrana tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou. Zásluhovosť na účely pomoci v hmotnej núdzi sa dosahuje i vykonávaním činností na účely § 10 a § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Základnou podmienkou činností do ktorých má byť občan v hmotnej núdzi zapojený je verejná prospešnosť. Základným predpokladom tejto podmienky však je, že mu takáto činnosť bude ponúknutá úradom.

Činnosti aktivačného centra

  • vyhľadáva organizátorov činností v regióne úradu,
  • uzatvára dohodu s organizátorom činností,
  • zabezpečuje kontakt s občanmi v hmotnej núdzi vhodnými na aktiváciu,
  • vypracúva ponuky na vykonávanie činností pre občanov v hmotnej núdzi vhodných na aktiváciu,
  • zabezpečuje doručovanie ponuky na vykonávanie činností občanom,
  • koordinuje a kontroluje občanov pri výkone činností,
  • vedie dokumentáciu o účasti občanov na výkone činnosti (evidencia dochádzky),
  • vykonáva kontrolu dodržiavania liečebného režimu občanov v hmotnej núdzi.

 

Dátum vytvorenia stránky: 15.12.2021
Dátum aktualizácie: 20.07.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac