Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
10.09.2012   035/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
035/ § 56/ 2012 
  Inžinierska agentúra s.r.o. 
10.09.2012   035/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
035/ § 56/ 2012 
  DB kontakt s.r.o. 
21.08.2012   034/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
034/ § 56/ 2012 
  De-Wetex, s.r.o. 
13.08.2012   033/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
033/ § 56/ 2012 
  Obec Vyšný Kazimír 
13.08.2012   032/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
032/ § 56/ 2012 
  Obec Dlhé Klčovo 
20.07.2012   031/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
031/ § 56/ 2012 
  Peter Tóth 
22.06.2012   030/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
030/ § 56/ 2012 
  Vladimír Paluš 
22.06.2012   029/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
029/ § 56/ 2012 
  Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré 
22.06.2012   028/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
028/ § 56/ 2012 
  Monika Raptošová 
28.05.2012   027/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
027/ § 56/ 2012 
  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
28.05.2012   026/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
026/ § 56/ 2012 
  Božena Karasová 
28.05.2012   025/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
025/ § 56/ 2012 
  Martin Libič – Creative 
26.04.2012   024/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
024/ § 56/ 2012 
  Vladislav Kolesár 
26.04.2012   023/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
023/ § 56/ 2012 
  Mesto Hanušovce nad Topľou 
26.04.2012   022/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
022/ § 56/ 2012 
  Ing. Oľga Marhulíková 
26.04.2012   020/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
020/ § 56/ 2012 
  Anna Mižovova, fyzická osoba 
26.04.2012   021/ § 56/ 2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
021/ § 56/ 2012 
  Bc. Helena Vožňáková – ART diela 
29.03.2012   019/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
019/§ 56/2012 
  BUSINESS AND FINANCIAL PLANNERS, S.R.O. 
29.03.2012   018/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
018/§ 56/2012 
  Obecný podnik sluţieb s.r.o. Bystré 
29.03.2012   017/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
017/§ 56/2012 
  APOLONIA – centrum prevencie a liečby s.r.o 
29.03.2012   016/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
016/§ 56/2012 
  KLUB KRÉDO s.r.o 
29.03.2012   015/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
015/§ 56/2012 
  Mária Jakubková - METALMONT 
02.03.2012   014/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
014/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Anna Baranová - TEKOL. 
28.02.2012   010/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
010/§ 56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
28.02.2012   013/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
013/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Mária Beľanová – Kaderníctvo Maja 
28.02.2012   012/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
012/§ 56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Lucia Ruščinová 
28.02.2012   011/§ 56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
011/§ 56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Mária Jakubková - METALMONT 
30.01.2012   006/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
006/§56/2012 
16548,32 [$€-41B]  Bc. Helena Voţňáková – ART diela 
30.01.2012   009/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
009/§56/2012 
33096,63 [$€-41B]  surfin s.r.o 
30.01.2012   008/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
008/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  Viera Jenčová 
30.01.2012   007/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
007/§56/2012 
12411,23 [$€-41B]  EKON-SES , s.r.o. 
30.01.2012   005/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
005/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   004/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
004/§56/2012 
17927,33 [$€-41B]  Svatobor pod Oblíkom, občianske zdruţenie 
30.01.2012   003/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
003/§56/2012 
8963,67 [$€-41B]  TJ Druţstevník Merník 
30.01.2012   002/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
002/§56/2012 
8274,16 [$€-41B]  AB mont s.r.o. 
10.01.2012   001/§56/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.
001/§56/2012 
26891,00 [$€-41B]  Obec Bystré 
29.06.2012   07/§50-PS/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
07/§50-PS/2012 
  Ing. Ján Kopčák 
29.02.2012   02/§50-PS/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
02/§50-PS/2012 
  Ondrej Soták 
31.01.2012   01/§50-PS/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.
01/§50-PS/2012 
  Marián Čakurda 
28.09.2012   10/§50a/2012  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10/§50a/2012 
  Anna Mantič 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť