006/§56/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody006/§56/2012
Zmluvná strana: Bc. Helena Voţňáková – ART diela
IČO zmluvnej strany:10 807 241
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 16548,32 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť