021/ § 56/ 2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody021/ § 56/ 2012
Zmluvná strana: Bc. Helena Vožňáková – ART diela
IČO zmluvnej strany:10 807 241
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť