07/§50-PS/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.06.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.06.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody07/§50-PS/2012
Zmluvná strana: Ing. Ján Kopčák
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť