Archív noviniek

Národný projekt „ Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita č. 1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

 

 

viac

 

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 

viac

 

NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“.

V súvislosti s implementáciou projektu NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že je opätovne možné prijímanie žiadostí na aktivitu č. 1.Termín posledného predloženia žiadostí na schválenie do hodnotiacej komisie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je 20.2.2015. Uchádzač o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie musí byť na pracovné miesto, na ktoré bude v tomto období poskytnutý finančný príspevok, umiestnený najneskôr v apríli 2015.

 

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“

 

viac

 

 

Pracovná dovolenka

 

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

 

viac

 

Stredoeurópska Stratégia pre starnúcu spoločnosť - Zelená kniha

Stredoeurópska Stratégia pre starnúcu spoločnosť - Zelená kniha - slovenská verzia

Myslíte si, že naša spoločnosť stárne? Zaujíma Vás tento problém a príklady jeho riešení z okolitých krajín? prosím neváhajte a pozrite si slovenskú verziu dokumentu vytvoreného projektovým partnerstvom zástupcov zo Slovenska (UPSVaR, RRA Senec-Pezinok), Česka, Nemecka, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Talianska.

 

viac

 

Zmena pri preukazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzačov o zamestnanie od 01.05.2013

 

viac

 

Ukončenie prijímania žiadostí k NP XXI

 

viac

 

Zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie

 

viac

 

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

 

viac

 

Národny projekt XXI. - Podpora vytvárania pracovných miest

Podpora vytvárania pracovných miest

 

viac

 

Euroguidance centrum, bulletin Euroguidance centra, časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi

Informácie o aktivitách a produktoch Euroguidance centra Slovensko a siete Euroguidance

 

viac

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2011

 

viac

 

Elektronizácia činnosti v rezorte MPSVR

Po nástupe nového vedenia rezortu sa uskutočnilo hĺbkové prehodnotenie projektov informatizácie, s dôrazom na kvalitatívny posun a zvýšenie efektivity.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac