Archív noviniek

Manažér projektu + manažér monitoringu v rámci koordinácie národného projektu „Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne“

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor vzdelávacej aktivity „Dieťa a rozvod / rozchod“ (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilosti odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.10 Vzdelávanie v programe „Dieťa a rozvod / rozchod“).

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“, kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: odborník – na vytvorenie programu Sociálna diagnostika, (aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, podaktivita 1.2 Podpora dostupnosti a profesionality ambulantnej a/alebo terénnej formy práce v centrách, časť 1.2.2 Podpora skvalitnenia odborných činností, vykonávaných zamestnancami centra - zameraná na sociálnu diagnostiku)

 

viac

 

Kontroly činnosti sprostredkovateľov zamestnania za úhradu od 1.11.2019

 

viac

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

 

viac

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

 

viac

 

Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2019

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce 2"

 

viac

 

ZMENA v evidencii UoZ od 25.5.2018 (novela zákona o službách zamestnanosti)

 

viac

 

Zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov pracovnej integrácie s účinnosťou od 1.5.2018

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac