Archív noviniek

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - personálna oblasť

 

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradensko-psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“ – vedúci zamestnanec

 

viac

 

Manažér metodického riadenia pre sociálnych pracovníkov/sociálne pracovníčky, terénnych konzultantov/terénne konzultantky v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny"

 

viac

 

Manažér metodického riadenia pre psychológov/psychologičky v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny"

 

viac

 

Manažér metodického riadenia pre regionálnych/ne koordinátorov/ky podpory rodiny rodinnej poradne v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny"

 

viac

 

Manažér metodického riadenia pre iných/é poradcov/kyne rodinnej poradne v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Asistent vedúceho zamestnanca v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny"

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov" - BR, CA, KO

 

viac

 

Národný projekt „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny" (ROPO II)

 

viac

 

Zamestnanec poradenského front a back office v rámci Národného projektu „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“

 

viac

 

Poradca senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov" - Lučenec

 

viac

 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov" - BR, CA, KK, KO

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov" - RA, TV, VK

 

viac

 

Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť