Archív noviniek

Metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

viac

 

Manažér informačných systémov v rámci národného projektu ,,Efektívnymi službami k občanovi - 2“

 

viac

 

Informácia o získavaní údajov o materskom k výplate rodičovského príspevku

 

viac

 

Od 1. júla 2020 je možné požiadať o dávku v nezamestnanosti aj na úradoch PSVR

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Informácia pre zriaďovateľov - CHD a CHP a INTEGRAČNÉ PODNIKY

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas krízovej situácie

 

viac

 

Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

Zoznam psychológov, psychologičiek a odborných poradcov + kontakt

 

viac

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020

 

viac

 

Dôležité informácie o obmedzeniach v pracovnej mobilite v dôsledku ochorenia COVID-19

 

viac

 

Oznam pre sprostredkovateľov zamestnania za úhradu

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) a agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2019

 

viac

 

Kontroly činnosti sprostredkovateľov zamestnania za úhradu od 1.11.2019

 

viac

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

 

viac

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac