Archív noviniek

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

 

viac

 

Dokedy trvá nárok na pandemický rodičovský príspevok? - zmena od 15.10.2020

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania   projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.1 Podpora SZČO

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIE PROJEKTU „PRVÁ POMOC“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku  

 

viac

 

Informácia o získavaní údajov o materskom k výplate rodičovského príspevku

 

viac

 

Od 1. júla 2020 je možné požiadať o dávku v nezamestnanosti aj na úradoch PSVR

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Informácia pre zriaďovateľov - CHD a CHP a INTEGRAČNÉ PODNIKY

 

viac

 

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny počas krízovej situácie

 

viac

 

Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

Zoznam psychológov, psychologičiek a odborných poradcov + kontakt

 

viac

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac