Archív noviniek

Oznam pre sprostredkovateľov zamestnania za úhradu

 

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu ,,Zosúladenie rodinného a pracovného života“

 

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu ,,Cesta na trh práce 3“

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) a agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2019

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka – Prípadová sociálna práca s rodinou.

 

viac

 

Manažér projektu + manažér monitoringu v rámci koordinácie národného projektu „Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne“

 

viac

 

Manažér monitoringu - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

 

viac

 

Kontroly činnosti sprostredkovateľov zamestnania za úhradu od 1.11.2019

 

viac

 

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

 

viac

 

Projekt "Pracuj v školskej kuchyni"

 

viac

 

Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2019

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac