Archív noviniek

Poradca junior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - Rimavská Sobota

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce - lektor/lektorka - Vzdelávanie v oblasti špecifických (psychologických, fiziologických a sociálnych) potrieb detí v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

 

viac

 

Manažér riadenia výdavkov v rámci koordinácie národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“

 

viac

 

Psychológ/psychologička v rámci koordinácie národného projektu „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Sociálny/a pracovník/pracovníčka v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Pedagóg / pedagogička/právnik/ právnička v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - BR, TN

 

viac

 

Poradca senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - MA

 

viac

 

Poradca senior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - PK, SE, KN, NM, MA

 

viac

 

Poradca senior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ - CA, MT, GA, PD, PN

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - DK, ZA, PB, TO, TR, HE

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - MI, NO, NZ, DS, SP, SL

 

viac

 

Poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - poradňa Dolný Kubín

 

viac

 

Poradca senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - NM, SP, NO

 

viac

 

Poradca senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - SN, MA, PB, KN

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Tlačiť