Archív noviniek

Odborník - vytvorenie, inovovanie a implementácia programov "Dieťa a rovod / rozchod" a "Rodičia a rozvod", zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

 

viac

 

Lektor vzdelávacej aktivity Psychodiagnostika dieťaťa, zamestnanec na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

viac

 

Projektový manažér – interné riadenie projektu

 

viac

 

manažér metodické riadenia - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“

 

viac

 

Metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR

 

viac

 

BREXIT - informácie pre občanov

 

viac

 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

 

viac

 

Personálny asistent projektového manažéra (asistent pre personálne zabezpečenie projektu) - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti „NP DEI NS III“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

viac

 

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu ,,Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3“

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti Zamestnávateľa prechodného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2018

 

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

asistent manažéra projektu - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“

 

viac

 

Národný projekt "Cesta na trh práce 2"

 

viac

 

ZMENA v evidencii UoZ od 25.5.2018 (novela zákona o službách zamestnanosti)

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac