Archív noviniek

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

 

viac

 

ESF koordinátor v rámci Národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Manažér riadenia výdavkov v rámci koordinácie národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“

 

viac

 

Podpora ochrany detí pred násilím

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

Metodik pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

Sociálne veci a rodina

viac

 

Dokedy trvá nárok na pandemický rodičovský príspevok? - zmena od 15.10.2020

 

viac

 

Zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi od 15.10.2020

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

 

viac

 

OZNÁMENIE O ZMENE ZDROJA FINANCOVANIA PROJEKTU „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“

O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania   projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ 

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ

Oznamujeme, že dňom 5.11.2020 sa dočasne pozastavuje prijímanie žiadostí v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“  Aktivita č. 3

 

viac

 

Projekt "Pracuj, zmeň svoj život" aktivita č.2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac