Archív noviniek

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - BS, PD, PE

 

viac

 

Asistent manažéra projektového riadenia pre personálnu oblasť v rámci koordinácie národného projektu „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II“

 

viac

 

Odborný/á zamestnanec/zamestnankyňa rodinnej poradne – pedagóg / pedagogička/právnik/ právnička v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ (ďalej len: „NP ROPO“)

 

viac

 

Odborný/á zamestnanec/zamestnankyňa rodinnej poradne – psychológ/psychologička v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ (ďalej len: „NP ROPO“)

 

viac

 

Manažér/ka metodického riadenia pre psychológov/psychologičky a asistentov/asistentky rodinnej poradne v rámci koordinácie národného projektu „„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ (ďalej len: „NP ROPO“)

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - Dolný Kubín

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - Pezinok

 

viac

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce - lektor/lektorka - Vzdelávanie v oblasti špecifických (psychologických, fiziologických a sociálnych) potrieb detí v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

 

viac

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - personálny asistent projektového manažéra v rámci národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - KN, RA, Tv, KK, DS

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - TN, PD, BR

 

viac

 

Asistent manažéra projektu v rámci koordinácie Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

 

viac

 

Manažér metodického riadenia v rámci koordinácie národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“

 

viac

 

Poradca junior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo" - Námestovo

 

viac

 

Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Tlačiť