Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Oznámenie – Aktivita č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v rámci aktivity č. 1 národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňa 1. júla 2020 bolo aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci aktivity č. 1 národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ v súlade s ktorým je možné pokračovať v predkladaní žiadostí zamestnávateľov a absolventov škôl.


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.11.2015
Dátum aktualizácie: 01.07.2020

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie