Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Oznámenie – Aktivita č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v rámci Aktivity č. 1 národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 31.10.2020 bolo ukončené prijímanie žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v rámci Aktivity č. 1 národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“. Od 1.11.2020 prebieha dofinancovanie vytvorených záväzkov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.11.2015
Dátum aktualizácie: 02.11.2020

Tlačiť