Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Miloš Klačanský 213/B II. prístavba 038/2440 600 milos.klacansky@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Zuzana Bartová 211/B II. prístavba 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Katarína Gábrišová 209/B II. prístavba 038/2440 602 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Renáta Gálisová 312/B III. prístavba 038/2440 556 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Janka Hubinská 208/B II. prístavba 038/2440 607 janka.hubinska@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Dana Ikrényiová 208/B II. prístavba 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Radomíra Kováčiková 312/B III. prístavba 038/2440 556 radomira.kovacikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Beáta Lukáčová 209/B II. prístavba 038/2440 602 beata.lukacova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Ing. Zuzana Ozimý 210/B II. prístavba 038/2440 611 zuzana.ozimy@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK PhDr. Zuzana Pinková Halajová 110 I. poschodie 038/2440 315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Petrášová 212/B II. prístavba 038/2440 603 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Monika Ševčíková 211/B II. prístavba 038/2440 601 monika.sevcikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Mária Šprochová 207/B II. prístavba 038/2440 604 maria.sprochova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK JUDr. Eva Tvrdíková 110 I. poschodie 038/2440 610 eva.tvrdikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Jana Vaňová 212/B II. prístavba 038/2440603 jana.vanova3@upsvr.gov.sk
psychológ, referát poradensko- psychologických služieb Mgr. Zuzana Kusá 311/B III. prístavba 038/2440 609 zuzana.kusa@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Veronika Streicherová 310/B III. prístavba 038/2440 501 veronika.streicherova@upsvr.gov.sk
psychológ, NPDEI Mgr. Hana Danišová 307/B III. prístavba 038/2440 608 hana.sutorova@upsvr.gov.sk
späť