Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia SPODaSK Mgr. Miloš Klačanský 104 I. 038/2440 600 milos.klacansky@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Zuzana Bartová 107 I. 038/2440 601 zuzana.bartova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Katarína Gábrišová 112 I. 038/2440 602 katarina.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Renáta Gálisová 111 I. 038/2440 556 renata.galisova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Janka Hubinská 106 I. 038/2440 607 janka.hubinska@upsvr.gov.sk
psychológ, NPDEI Mgr. Kristína Chlapovičová 310/B III. 038/2440608 kristina.chlapovicova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Dana Ikrényiová 106 I. 038/2440 607 dana.ikrenyiova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Radomíra Kováčiková 111 I 038/2440 556 radomira.kovacikova@upsvr.gov.sk
psychológ, referát poradensko- psychologických služieb Mgr. Zuzana Kusá 311/B III. prístavba 038/2440 609 zuzana.kusa@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Beáta Lukáčová 112 I. 038/2440 602 beata.lukacova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Kristína Maľariková 110 I. 038/2440 603 kristina.malarikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Silvia Petrášová 109 I. 038/2440 315 silvia.petrasova3@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Kristína Petrovičová 105 I. 038/2440 611 kristina.petrovicova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK PhDr. Zuzana Pinková Halajová 109 I. poschodie 038/2440 315 zuzana.halajova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Jana Režová 110 I. 038/2440 604 jana.rezova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Veronika Streicherová 406 IV. 038/2440 501 veronika.streicherova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Monika Ševčíková 107 I. 038/2440 601 monika.sevcikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Mária Šprochová 110 I. 038/2440 603 maria.sprochova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK JUDr. Eva Tvrdíková 106 I. 038/2440 610 eva.tvrdikova@upsvr.gov.sk
Referent SPODaSK Mgr. Jana Vaňová 105 I. 038/2440611 jana.vanova3@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník SPODaSK Mgr. Adrián Zvala MBA MPH 110 I. 038/2440 604 adrian.zvala@upsvr.gov.sk
späť