Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Schmizing René, Mgr. 209 II. 038/2440 230 rene.schmizing@upsvr.gov.sk
späť