Referát správneho konania

Referát správneho konania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent správneho konania Čerňanová Ľudmila, Bc. 204 II. 038/2440 231 ludmila.cernanova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania Ďurík Peter, Mgr. 204 II. 038/2440 231 peter.durik@upsvr.gov.sk
späť