Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vzdelávanie, programy a projekty Barátová Klučková Daniela, Mgr. 108 I. 038/2440 451 daniela.baratovakluckova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Gálisová Alica, Mgr. 407 IV. 038/2440320 alica.galisova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty Hostačná Henrieta, Mgr. 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Hvizdošová Tatiana, PhDr. 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Kováčiková Zuzana, Ing. 406 IV. prístavba 038/2440312 zuzana.kovacikova3@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Kráľová Vlasta, Mgr. 14 prízemie 038/2440332 vlasta.kralova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Katzbundová Klčová Anetta, Mgr. 108 I. 038/2440451 anetta.katzbundovaklcova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Kmeťová Zuzana, Ing. 407 IV. prístavba 038/2440 456 zuzana.kmetova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Močková Viera, Mgr. 406 IV. prístavba 038/2440450 viera.mockova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Prosnanová Zuzana, Ing. 407 IV. 038/2440 320 zuzana.prosnanova@upsvr.gov.sk
späť