Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent pre voľné pracovné miesta a agenda cudzincov Monika Chrastinová, Mgr. 208 II. 038/2440333 monika.chrastinova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Peter Kozinka, Mgr. 208 II. 038/2440 333 peter.kozinka@upsvr.gov.sk
Agenda cudzincov + voľné pracovné miesta Erika Ferenčíková, Ing. 208 II. 038/2440305 erika.ferencikova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Ľubomír Teplanský,Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk
späť