Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Oddelenie služieb pre občana -referát služieb pre zamestnávateľa

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
agent pre pracovné miesta Soňa Sílešová, Mgr. 208 II. 038/2440305 Sona.Silesova@upsvr.gov.sk
agenda cudzincov Katarína Števulová, Ing. 208 II. 038/2440333 katarina.stevulova@upsvr.gov.sk
agent pre pracovné miesta Ľubomír Teplanský,Ing. 208 II. 038/2440305 Lubomir.Teplansky@upsvr.gov.sk
späť