Aktivačné práce v okresoch Trenčín a Ilava

Aktivačné centrum ÚPSVR Trenčín pracuje s občanmi, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a členmi domácnosti, na ktorých sa vzťahuje § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už od roku 2014. Na základe tohto zákona úrad ponúka prácu poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ktorí majú mesačne odpracovať 32 hodín. Základnou podmienkou činností je podmienka verejnej prospešnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín podpísal dohody so všetkými mestami a obcami vo svojej pôsobnosti a sú zapojené do výkonu aktivačných činností. Úrad spolupracuje aj s  neziskovými, rozpočtovými a dobrovoľníckymi organizáciami. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi vykonávajú v obciach a organizáciach rôzne druhy pracovných činností:

  • údržba, úprava zelene, obnova, čistenie cintorínov
  • úprava chodníkov, odstraňovanie nánosov a čistenie potokov
  • rekonštrukcia a natieranie detských preliezok, plotov
  • budovanie, nátery autobusových zastávok
  • pomoc pri maľovaní základných škôl, škôlok, obecných úradov
  • oprava, obnova kultúrnych pamiatok
  • pomoc v centrách sociálnych služieb
  • starostlivosť o športové areály, športové plochy
  • participácia na kultúrnych a športových podujatiach
  • administratívne a ďalšie činnosti

Úrad práce zabezpečil v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pre potrebu aktivácie osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné prostriedky pre aktivovaných poberateľov. Boli to hlavne lopaty, motyky, hrable, metly, krompáče, fúriky, sekerky, záhradné nožnice a ďalšie potrebné náradie na pracovné činnosti. Takiež boli pre každého poberateľa zabezpečené osobné ochranné prostriedky.

Príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi prispievajú k čistote miest a obcí a k skrášľovaniu prostredia, v ktorom žijeme. Viacerí na základe svojej aktivity dostali ponuku na trvalý pracovný pomer pre obec, mesto alebo organizáciu, kde vykonávali aktivačné činnosti prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce UPSVAR Trenčín.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 24.04.2017
Dátum aktualizácie: 20.07.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac