Referát poradenstva a vzdelávania

Referát poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Zručnosti pre trh práce Domanická Jana, Mgr. 108 I. 038/2440457 jana.domanicka@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu Gálisová Alica, Mgr. 108 I. 038/2440320 alica.galisova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty Hostačná Henrieta, Mgr. 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby / Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania Hvizdošová Tatiana, PhDr. 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie, programy a projekty Klučková Daniela, Mgr. 108 I. 038/2440 451 daniela.kluckova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu Kmeťová Zuzana, Ing. 407 IV. prístavba 038/2440 456 zuzana.kmetova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu Madejová Martina, Mgr. 406 IV. prístavba 038/2440312 martina.madejova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Močková Viera, Mgr. 406 IV. prístavba 038/2440450 viera.mockova@upsvr.gov.sk
späť