Zmluvy 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum zverejnenia zmluvy/dohod
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Názov zmluvy/dohody
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluvná strana
09.05.2012   NP VII-2/VT Dodatok č. 6  Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: NP VII-2/VT Dodatpk č. 6
NP VII-2/VT Dodatok č. 6 
83675  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
12.11.2012   Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja  Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja 
  ROBINCO Slovakia s.r.o. 
22.11.2012   401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT  Zmluva o poskytnutí NFP 401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT
401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
08.03.2012   82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU
82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/VT 
155 375,00 €  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
24.04.2012   87/OKP/2012/NP HP SR/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 87/OKP/2012/NP HP SR/VT
87/OKP/2012/NP HP SR/VT 
  ÚPSVaR Vranov n.T. 
30.01.2012   161/OKP/2011/NP II-2/B/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 161/OKP/2011/NP II-2/B/VT
161/OKP/2011/NP II-2/B/VT 
  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
28.08.2012   32/OKP/2011 /NP III-2B/VT Dodatok č.4  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku 32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č.4
32/OKP/2011 /NP III-2B/VT Dodatok č.4 
  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
28.08.2012   30/OKP/2011 /NP III-2A/VT Dodatok č.4  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku 30/OKP/2011/NP III-2A/VT Dodatok č.4
30/OKP/2011 /NP III-2A/VT Dodatok č.4 
  Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny 
20.11.2012   400/OKMPESF/2012/NP XX/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
400/OKMPESF/2012/NP XX/VT 
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
31.01.2012   162/OKP/2011/NP I-2/D/VT  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
162/OKP/2011/NP I-2/D/VT 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
31.12.2012   01/2013  Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013
01/2013 
  Peter Horňak - SHR 
13.11.2012   Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestorov  Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestor uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. a § 663 a nasl.Občianského zákonníka
Zmluva č.12/2012/NP o nájme nebytových priestorov 
  Mesto Vranov n.T. 
31.05.2012   1/2012  Zmluva č. 1/2012 O poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2012 
  DRaK, o.z. 
24.02.2012   9/§57 / 2011 - Dodatok č.2  Zmena ustanovení dohody
9/§57 / 2011 - Dodatok č.2 
  JUDr. Valéria ŠČECINOVÁ 
17.02.2012   27/ § 56/ 2011 Dodatok č.1  Zmena ustanovení dohody
27/ § 56/ 2011 Dodatok č.1 
  KALI AGRO S.R.O. 
16.02.2012   02/§57 / 2011 - Dodatok č.2  Zmena ustanovení dohody
02/§57 / 2011 - Dodatok č.2 
  Bc. Agáta Miklošová 
26.01.2012   19/§57 / 2011 - Dodatok č.2  Zmena ustanovení dohody
19/§57 / 2011 - Dodatok č.2 
  Radko TRELLA 
24.01.2012   25/ § 56/ 2010 Dodatok č.1  Zmena ustanovení dohody
25/ § 56/ 2010 Dodatok č.1 
  Mariana Micková 
12.06.2012   Zamestnávateľská zmluva  Zamestnávateľská zmluva
Zamestnávateľská zmluva 
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 
12.11.2012   Kúpna zmluva-frankovací stroj  KÚPNA ZMLUVA - frankovací stroj
Kúpna zmluva-frankovací stroj 
  ROBINCO Slovakia s.r.o. 
30.04.2012   191/§ 51/2012  DOHODAo zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
191/§ 51/2012 
  Základná škola Vyšný Žipov 
30.04.2012   191/§ 51/2012  DOHODAo zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
191/§ 51/2012 
  Polačková Silvia 
30.04.2012   191/§ 51/2012  DOHODAo zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
191/§ 51/2012 
  Bukóza Holding, a.s. 
30.04.2012   191/§ 51/2012  DOHODAo zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
191/§ 51/2012 
  Mesto Hanušovce nad Topľou 
31.12.2012   002/§ 49a/2012  DOHODA o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
002/§ 49a/2012 
  CORADO, s.r.o. 
31.12.2012   442/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
442/§ 51/2012 
  Obec Soľ 
31.12.2012   441/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
441/§ 51/2012 
  Koľbíková Katarína - JOKA NÁBYTOK 
31.12.2012   440/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
440/§ 51/2012 
  Acordia services, s.r.o. 
31.12.2012   438/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
438/§ 51/2012 
  Obec Dlhé Klčovo 
31.12.2012   437/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
437/§ 51/2012 
  Telovýchovná jednota Šimonka Čierne okr. Vranov nad Topľou 
31.12.2012   436/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
436/§ 51/2012 
  Jakubov Daniel - D - MARK 
31.12.2012   435/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
435/§ 51/2012 
  Treciak Peter - SKLORAM 
31.12.2012   434/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
434/§ 51/2012 
  Zariadenie pre seniorov 
31.12.2012   433/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
433/§ 51/2012 
  Obec Zámutov 
31.12.2012   432/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
432/§ 51/2012 
  Mesto Vranov nad Topľou 
31.12.2012   431/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
431/§ 51/2012 
  Extratech s. r. o. 
31.12.2012   430/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
430/§ 51/2012 
  Obec Hlinné 
31.12.2012   429/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
429/§ 51/2012 
  Byterm s. r. o. 
31.12.2012   428/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
428/§ 51/2012 
  Základná škola Holčíkovce 
31.12.2012   427/§ 51/2012  DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
427/§ 51/2012 
  Mesto Hanušovce nad Topľou 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť