400/OKMPESF/2012/NP XX/VT ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.11.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody400/OKMPESF/2012/NP XX/VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť