87/OKP/2012/NP HP SR/VT ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 87/OKP/2012/NP HP SR/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody87/OKP/2012/NP HP SR/VT
Zmluvná strana: ÚPSVaR Vranov n.T.
IČO zmluvnej strany:37937766
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 87/OKP/2012/NP HP SR/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť