82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/VT ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHOPRÍSPEVKU

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 155 375,00 €
Naspäť

Tlačiť